laboratories

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κατηγορίες Εξετάσεων

Όλα τα δείγματα που εισέρχονται στο εργαστήριο διοχετεύονται στα επιμέρους τμήματα μέσω του Τμήματος Διαχωρισμού Δειγμάτων και μετά καταχωρούνται στην πλατφόρμα πληροφορικής. Οι επιμέρους υπεύθυνοι των τμημάτων ελέγχουν τα καθημερινά αποτελέσματα και εξασφαλίζουν την άρτια λειτουργία του εργαστηριακού συστήματος. Ο κατάλογός μας διαθέτει μια ευρεία κλίμακα εργαστηριακών εξετάσεων κι εμπλουτίζεται συνεχώς. Διαθέτουμε μεγάλο όγκο εξετάσεων που εκτελούνται με Μοριακές Τεχνικές δίνοντας γρήγορα και αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις υπολογίζουν τον κίνδυνο ή την προδιάθεση για κάποιο νόσημα. Ο κύριος όγκος των δειγμάτων που αναλύονται στο εργαστήριο αφορούν στις κατηγορίες:

 • ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 • ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 • ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ
 • ΕΝΖΥΜΑ
 • ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΕΝΖΥΜΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ
 • ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΟΡΜΟΝΕΣ
 • ΘΥΡΟΕΙΔΗΣ
 • ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
 • HIV
 • HTLV
 • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
 • ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ
 • ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
 • ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
 • ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
 • ΟΥΡΩΝ
 • ΚΟΠΡΑΝΩΝ
 • ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
 • ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ
 • ΑΙΜΟΛΥΣΗ
 • ΕΝΔΟAΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ
 • ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΗΣ
 • ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΑ
 • ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΘΡΟΜΒΟΦΥΛΙΑΣ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εργαστήρια

Οι επιμέρους υπεύθυνοι των τμημάτων ελέγχουν τα καθημερινά αποτελέσματα και εξασφαλίζουν την άρτια λειτουργία του εργαστηριακού συστήματος. Το εργαστήριο βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στην κλινική διαγνωστική. Εισάγει στο πρόγραμμά του την εκτέλεση νέων εξετάσεων και τη χρήση νέων αναλυτικών τεχνικών ώστε να βρίσκεται συνεχώς στο ίδιο επίπεδο με τα εργαστήρια αναφοράς του εξωτερικού.

Μοριακών Τεχνικών (PCR)

Το τμήμα Μοριακών Τεχνικών (PCR) αποτελεί τον πυρήνα της τεχνολογικής προηγμένης διάγνωσης που παρέχουμε. Πραγματευόμαστε με έναν μεγάλο όγκο εξετάσεων που εκτελούνται με Μοριακές Τεχνικές, προσφέροντας όχι μόνο γρήγορα και αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα, αλλά και τη δυνατότητα πρόβλεψης κινδύνου ή προδιάθεσης για κάποιο νόσημα σε πολλές περιπτώσεις.

Υψηλή Εξειδίκευση:
Το προσωπικό μας διακρίνεται για την υψηλή εξειδίκευση, καλύπτοντας τις υψηλότερες τεχνικές απαιτήσεις των Μοριακών Τεχνικών.

Αξιοπιστία και Ταχύτητα:
Επιδιώκουμε να παρέχουμε γρήγορα, αξιόπιστα και ευανάγνωστα αποτελέσματα, επιτρέποντας άμεση αντίδραση και παρέμβαση.

Κορυφαία Ιατρική Πρόβλεψη:
Οι μοριακές τεχνικές μας επιτρέπουν όχι μόνο τη διαγνωστική ευκρίνεια αλλά και την αντίληψη του ιατρικού κινδύνου και της προδιάθεσης για νόσημα, επιτρέποντας καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη της υγείας.

Στο τμήμα Μοριακών Τεχνικών, διασφαλίζουμε ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προσδοκίες μας για ποιότητα, ακρίβεια και ασφάλεια στην υγεία.

Διαχωρισμός Δειγμάτων

Στο Τμήμα Διαχωρισμού Δειγμάτων, αναλαμβάνουμε την κρίσιμη διαδικασία ταξινόμησης και διαχωρισμού όλων των δειγμάτων που εισέρχονται στο εργαστήριο μας. Η αποτελεσματική αυτή διαδικασία είναι βασική για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εξετάσεων.

Προσεκτικός Διαχωρισμός:
Κάθε δείγμα, με την άφιξή του, υποβάλλεται σε προσεκτική διαδικασία διαχωρισμού, καθορίζοντας το κατάλληλο προορισμό του με βάση τον τύπο της εξέτασης που πρόκειται να διενεργηθεί.

Συστηματική Καταχώρηση:
Κάθε δείγμα καταχωρείται στην πλατφόρμα πληροφορικής μας, στελεχώνοντας τη βάση δεδομένων μας με τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτή η συστηματική καταγραφή επιτρέπει όχι μόνο τον έλεγχο της πορείας του δείγματος, αλλά και τη διασφάλιση της ακρίβειας της τελικής ανάλυσης.

Ασφάλεια και Ακρίβεια:
Η προσέγγιση μας επικεντρώνεται στον ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό όλων των δειγμάτων, ενώ η ταχύτητα και η ακρίβεια παραμένουν στο επίκεντρο του διαχωριστικού μας έργου.

Στο Τμήμα Διαχωρισμού Δειγμάτων, διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη ροή και διαχείριση των δειγμάτων, παρέχοντας την βάση για μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία εργαστηριακής ανάλυσης.

Ατομικής Απορρόφησης

Στο Τμήμα Ατομικής Απορρόφησης, δεσμευόμαστε να εκτελούμε προσδιορισμούς ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων με ακρίβεια και αξιοπιστία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, με πολυετή εμπειρία, εξασφαλίζει ότι οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με την υψηλότερη δυνατή επιστημονική ακρίβεια.

Εξειδικευμένο Προσωπικό:
Το προσωπικό μας στο Τμήμα Ατομικής Απορρόφησης αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες και τεχνικούς με πολυετή πείρα στον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων, προσφέροντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση κάθε ανάλυσης με εξειδικευμένο τρόπο.

Ποιότητα και Αξιοπιστία:
Καθορισμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εκτελούμε αναλύσεις ατομικής απορρόφησης με αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Τεχνολογική Προηγούμενη:
Επενδύουμε σε σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και προηγμένες τεχνολογίες ατομικής απορρόφησης, εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης.

Στο Τμήμα Ατομικής Απορρόφησης, αναλαμβάνουμε με ευθύνη τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναλύσεων για κάθε ανάγκη.

Ανοσολογικό

Στο Τμήμα Ανοσολογίας χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα συστήματα για τις εξετάσεις ρουτίνας, με δυνατότητα επιβεβαίωσης μέσω δεύτερης μεθόδου. Η διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου αναλυτική και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Αυτοματοποιημένα Συστήματα:
Η ρουτίνα εξετάσεων εκτελείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ταχύτητα. Τα συστήματα αυτά διαθέτουν δυνατότητα επιβεβαίωσης με δεύτερη μέθοδο, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα.

Αλλεργιογόνα:
Πραγματοποιείται επίσης ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός εξετάσεων αλλεργιογόνων. Η εκτεταμένη κάλυψη αλλεργιογόνων εξασφαλίζει ότι η αξιολόγηση των αλλεργιών είναι ολοκληρωμένη και ακριβής.

Το Τμήμα Ανοσολογίας προσφέρει υψηλού επιπέδου διαγνωστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ακριβείς και αξιόπιστες απαντήσεις στις ανάγκες της κλινικής και των ασθενών.

Εξειδικευμένο Προσωπικό:
Οι εξετάσεις Ανοσοφθορισμού και ELISA απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Το προσωπικό μας, με πολυετή παρουσία στον τομέα, διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την ακριβή και αξιόπιστη εκτέλεση αυτών των εξετάσεων.

Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιείται η μέθοδος CLIA (χημειοφωταύγεια). Αυτή η μέθοδος είναι συχνά χρήσιμη στις κλινικές εξετάσεις, όπως για τη μέτρηση ορισμένων ορμονών, αντισωμάτων, ή άλλων βιολογικών ουσιών στο αίμα ή σε άλλα βιολογικά υγρά. Ο προηγμένος χαρακτήρας της τεχνικής και η υψηλή της ευαισθησία την καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμη για τον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής.

Σύγχρονος Εξοπλισμός:
Ο εργαστηριακός μας εξοπλισμός παραμένει στο προσκήνιο της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας όχι μόνο την ακρίβεια στις μετρήσεις αλλά και την αποτελεσματικότητα της εξέτασης.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το αυτοματοποιημένο μικροσκόπιο EUROPattern Microscope Live IFA.

Αιματολογικό

Στο Αιματολογικό τμήμα μας, χρησιμοποιούμε σύγχρονους αιματολογικούς αναλυτές για τη Γενική Αίματος, ενώ διαθέτουμε αυτόματα μηχανήματα για τις εξετάσεις της Πήξης. Η καθημερινή μας εσωτερική ποιοτική έλεγχος εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Σύγχρονοι Αιματολογικοί Αναλυτές:
Οι σύγχρονοι αιματολογικοί αναλυτές που διαθέτουμε είναι σχεδιασμένοι για ακριβείς και γρήγορες αναλύσεις της σύνθεσης του αίματος. Αυτοί εξασφαλίζουν όχι μόνο την πληροφορία για τα βασικά αιματολογικά στοιχεία, αλλά και την ανίχνευση πιθανών παθολογιών.

Αυτόματα Μηχανήματα Πήξης:
Για τις εξετάσεις της Πήξης, χρησιμοποιούμε αυτόματα μηχανήματα που εξετάζουν αυτόματα την πηκτικότητα του αίματος. Αυτή η διαδικασία είναι ουσιώδης για την εκτίμηση της σωστής λειτουργίας του συστήματος πήξης.

Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος:
Ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος που πραγματοποιούμε καθημερινά εξασφαλίζει τη συνεχή ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη διαγνωστική διαδικασία.

Βιοχημικό

Στον Βιοχημικό έλεγχο ρουτίνας, χρησιμοποιούνται τα πλέον τεχνολογικά εξελιγμένα μηχανήματα που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και ταχύτητα στην παροχή αποτελεσμάτων. Για ειδικές εξετάσεις, εφαρμόζεται η μέθοδος της Νεφελομετρίας, επιτρέποντας ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία στη μέτρηση.

Τεχνολογικά Εξελιγμένα Μηχανήματα:
Η ρουτίνα εξετάσεων εξασφαλίζεται με τη χρήση προηγμένων μηχανημάτων, επιτρέποντας την αυτόματη και ακριβή ανάλυση διάφορων βιοχημικών παραμέτρων.

Μέθοδος Νεφελομετρίας:
Για ειδικές εξετάσεις, εφαρμόζεται η μέθοδος της Νεφελομετρίας, η οποία είναι υψηλής ευαισθησίας και ακρίβειας. Αυτή η προηγμένη τεχνική είναι κρίσιμη για τη διερεύνηση συγκεκριμένων βιοχημικών παραμέτρων.

Ηλεκτροφορήσεων

Το Τμήμα Ηλεκτροφορήσεων στηρίζεται σε προηγμένα μηχανήματα της εταιρείας SEBIA, ενσωματώνοντας την τεχνολογική πρόοδο για ακριβείς αναλύσεις. Χρησιμοποιούμε gel αγαρόζης καθώς και τριχοειδική μέθοδο.

Ηλεκτροφορήσεις:
Το Τμήμα Ηλεκτροφορήσεων εφαρμόζει αυτόματα μηχανήματα της SEBIA, προσφέροντας ομαλή και αξιόπιστη εκτέλεση διαφορετικών ομάδων εξετάσεων αίματος και ούρων. Η μεγάλη ευαισθησία των αναλύσεων εξασφαλίζει την ακριβή και αξιόπιστη παρακολούθηση της υγείας.

Τεχνολογική Πρωτοπορία:
Στηριζόμαστε σε πρωτοποριακή τεχνολογία SEBIA για την εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων. Ο συνδυασμός εξειδικευμένου προσωπικού και προηγμένου εξοπλισμού εξασφαλίζει αποτελεσματική ανάλυση και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Καλλιεργειών

Στο Τμήμα Καλλιεργειών, αναλαμβάνουμε την ανάλυση δειγμάτων με μικροβιολογικές μεθόδους, με την εγγύηση ποιότητας από το ιατρικό μας προσωπικό.

Ιατροί μας - Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων:
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από τους έμπειρους ιατρούς μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ιατρικό μας προσωπικό, με εκτενή εμπειρία, εξασφαλίζει την πιστότητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στον τομέα των καλλιεργειών.

Προηγμένος Εξοπλισμός:
Το Τμήμα μας διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων. Ο συνδυασμός της τεχνολογικής πρωτοπορίας με την εμπειρία του προσωπικού εξασφαλίζει αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα.

Ποιότητα και Εγγύηση:
Η ποιότητα των καλλιεργειών είναι κρίσιμη για την ακριβή διάγνωση. Το ιατρικό προσωπικό διασφαλίζει την εγγύηση και τον έλεγχο ποιότητας σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Τμήματα

Sampliers

Μια πολύτιμη ομάδα εξωτερικών διακινητών που φέρει την ονομασία SAMPLIERS, επισκέπτεται καθημερινά όλους τους συνεργάτες μας εντός Αττικής, Κορινθίας και Θεσσαλονίκης, στις ώρες που τους εξυπηρετεί, εξοπλισμένη με ειδικό, διαπιστευμένο εξοπλισμό για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των δειγμάτων. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας, καθώς εκτελούν το καθήκον τους με συνέπεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Η θέση τους στην εταιρεία είναι καίριας σημασίας και η αφοσίωσή τους είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μας.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Γραμματεία, η οποία με προθυμία δέχεται τις κλήσεις και προωθεί τα αιτήματα στους καθ’ ύλην αρμόδιους. Παράλληλα δίνει πληροφορίες για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210 600 6 900 κι ώρες λειτουργίας Αθήνας: 08:00 – 21:00 Δευτέρα έως Παρασκευή,
10:00 - 18:00 το Σάββατο.
Θεσσαλονίκης: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 21:00.
Το τμήμα Πωλήσεων βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους πελάτες ώστε για να προλαβαίνει ή να λύνει όποια θέματα συνεργασίας υπάρχουν ώστε να μην προκύπτουν δυσλειτουργίες. Ενημερώνει για νέες εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται, για τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ή στις τιμές αναφοράς και για οτιδήποτε μπορεί να ενδιαφέρει τους συνεργάτες μας στο τηλέφωνο 210 600 6 900 και στο email sales@microanalysi.gr ή με μήνυμα μέσω της σελίδας μας στο Facebook.
Το Λογιστήριο διευθετεί τα οικονομικά ζητήματα και καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική - ελέγχοντας παράλληλα τα υπόλοιπα των συνεργατών μας ώστε η σχέση να παραμένει λειτουργική και ωφέλιμη και για τα δύο μέρη - καθώς και νομικά αιτήματα όποτε απαιτείται στο τηλέφωνο 210 600 6 900.
Το τμήμα Πληροφορικής. έχει αρμοδιότητες κι ευθύνες διότι συντονίζει όλη την πορεία της ανάλυσης των δειγμάτων, από την καταγραφή και την κωδικοποίηση μέχρι την αποστολή αποτελεσμάτων. Λειτουργεί με μεγάλη ευθύνη και έχοντας πρωταρχικό ρόλο στην προστασία των δεδομένων που καθορίζουν τα διεθνή πρότυπα και με γνώμονα την τεχνολογία. Στο συγκεκριμένο τμήμα θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε και για θέματα διασύνδεσης εφαρμογών. Ελάτε σε επαφή μαζί μας από το section επικοινωνία ή με μήνυμα στο facebook.

Νιώθοντας υπερήφανοι για το επίπεδο του εργαστηρίου μας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σας απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση να μας επισκεφτείτε στον χώρο μας, ώστε να μας γνωρίσετε από κοντά και να σας λυθούν τυχόν απορίες.

Σας ευχαριστούμε!