30 Μαΐου, 2024

Αντισώματα IgG έναντι των κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (C-ANCA)