ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αρχική > ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

Η διασφάλιση της Ποιότητας αποτελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για τη ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΕ και είναι από τις πρώτες εταιρίες στο χώρο που κατανόησαν τη σημασία της και εφάρμοσαν συστήματα για τη διαχείρισή της. Έτσι το 2012 άρχισε να πραγματοποιείται διαπίστευση σε πάνω από 120 εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς που οριοθετεί το ISO 15189 και σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Υ.Δ. (Κλινικές Δοκιμές Αρ. Πιστ. 916-3)

 

 

 

 

 

Συγχρόνως, πιστή στην πολιτική συνεχούς ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας, συμμετέχει από το 1998 στα σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του Ε.Σ.Ε.Α.Π. (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στην Κλινική Χημεία) και του Γερμανικού φορέα Instand e.V.

 

 

 

 

Με την εισαγωγή του νέου λογισμικού προγράμματος SLIS, η επικοινωνία μας γίνεται αμφίδρομη. Τα εργαστήρια μας εξοπλισμένα με αυτόματους αναλυτές τελευταίας γενιάς από τους κορυφαίους οίκους του χώρου, σας παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το δικό σας εργαστήριο για άμεση προβολή και παραλαβή αποτελεσμάτων απλουστεύοντας κι επιταχύνοντας κατά πολύ τις διαδικασίες. Προβλέπεται επίσης παραλαβή αποτελεσμάτων και από τους μη κατέχοντες το πρόγραμμα SLIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

 

Πολιτική Ποιότητας

ISO 9001:2015 ΑΘΗΝΑ

ISO 9001:2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ISO 15189:2012  

ISO 15189:2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Συστήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQAS):

Σύμφωνα με το τοπικό νόμο (4025/2011) και με σεβασμό στα αποτελέσματα και τους συνεργάτες μας, εκτός από το συστήματα διαπίστευσης, εφαρμόζουμε πολιτικές διακρίβωσης των μετρήσεων μας σε σύγκριση με άλλα εργαστήρια αναφοράς.

Instand

INSTAND ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Biorad 

ΕΣΕΑΠ 

 

Τεχνικές ασφάλειας στα δεδομένα: 

Η ομάδα μας έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής (GDPR) οδηγίας καθώς και με τις μεθόδους που περιγράφονται στο ISO/IEC 27001. 

Εν αναμονή έκδοσης πιστοποιητικού ISO/IEC 27001. 

GDPR

CE

 

Άδεια λειτουργίας:

 

Άδεια Αθήνας

Άδεια Θεσσαλονίκης

 

Κανόνες μεταφοράς και φύλαξης δειγμάτων:

 

Οδηγίες Διακίνησης & Φύλαξης Βιολογικών Δειγμάτων

Συλλογή Δειγμάτων