ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αφορά εξετάσεις που παραλαμβάνονται από το κατάστημα Αθήνας

Εκτός απο τις παρακάτω εξετάσεις εκτελούμε και τα εξής πακέτα εξετάσεων

17 - OH Προγεστερόνη 0'

33600
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

17 - OH Προγεστερόνη 30'

33603
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

17 - OH Προγεστερόνη 60'

33606
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

17 Κετοστεροειδή Ούρων (17-KS)

17- Ketosteroids(17-KS)

03636
2.03. ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
Zimmerman Φωτομετρική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/2w/1m
mg/24h

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
Άνδρες
8.0 - 22.0
Γυναίκες
5.0 - 16.0
Παιδία
2-5 χρ
1.4 - 2.6
6-10 χρ
1.4 - 3.6

17-ΟΗ Προγεστερόνη -> Βλέπε Προγεστερόνη 17-OH (03336)

3a Diol G (Γλυκουρονίδιο Ανδροστενεδιόνης 3α)

3-α diol G

03370
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
RIA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2h/1d/1m
ng/ml

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Άνδρες
3.4 - 22
Γυναίκες
0.6 - 5.4

5-HIAA Ούρων 24H (5-Υδροξυ-Ινδολοξικό οξύ)

5-ΗΙΑΑ

03644
2.08. ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ούρα
10
HPLC
-10
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ
0/1w/2w
mg/24h

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ml 10% HCl. Πριν τη συλλογή δείγματος.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2 - 9

5-NT -> Βλεπε 5-Νουκλεοτιδάση (01127)

5-Νουκλεοτιδάση

5-Nucleotidase

01127
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Ενζυματική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
4h/1w/2w
IU/l

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 9

A-Test

Alpha-Test

03398
2.01. ΟΡΜΟΝΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
1
CLIA
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
8h/1d/2m

ACA-> Βλέπε Κεντρομεριδιακά Ab (03049)

ACE (Μετατρεπτικό Ένζυμο Αγγειοτενσίνης)

Angiotensin Converting Enzyme (A.C.E.)

01125
1.07. ΕΝΖΥΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Κινητική
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
12h/7d/2m
U/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ενήλικες
16-85
Παιδιά (6μηνών-18ετών)
29-112

ACTH-> ΒλεπεΦλοιεπινεφριδιοτρόπος Ορμόνη (03304)

ADH -> Βλέπε Αντιδιουρική Ορμόνη (03303)

AFP -> Βλέπε α-Φετοπρωτείνη (03415)

AMA -> Βλέπε Μιτοχονδριακά Ab (03216)

AMA-Profile(M2,M4,M9)

AMA Profile (M2,M4,M9)

03684
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
WBLOT
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2d/2w/1y

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό

AMH -> Βλέπε Αντιμυλλέριος Ορμόνη (03004)

ANA -> Βλέπε Αντιπυρηνικά Αντισώματα (03209)

ANCA-C Ab-> ΒλεπεΚυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-C (03180)

ANCA-C Ab-> ΒλεπεΚυτταροπλάσματος Ουδετεροφύλλων Ab-P (03181)

Anti-CCP (Cyclic Citrul. Peptide Ab)

Anti-CCP

03074
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
CMIA
2-8
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
1d/1w/1y
U/mL

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 5

Anti-DNase B

Anti-DNAase B

01108
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
Θολοσιμετρία
2-8
ΣΕ 24 ΩΡΕΣ
2d/2w/1m
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

< 200

Anti-Jo1

Anti-Jo1

03050
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Musk

Anti-MuSK

08316
2.07.2. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0
RIA
2-8
ΣΕ 5 ΗΜΕΡΕΣ
1d/2w/3m
nmol/L

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό
< 0,015 nmoles/L
ΑΜΦΙΒΟΛΟ
0,015 - 0,03
(+) Θετικό
> 0,03

Anti-RNA POLYMERASH III

ΑNTI-RNA POLYMERASH III

03291
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
2d/2w/1y
U/mL

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό < 20

Anti-RNP

Anti-RNP

03890
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
IFA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Scl70

03534
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-Sm

Anti-Sm

03215
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20

Anti-SSA (Ro)

Anti-SSA (Ro)

03194
2.06.1. ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ορός
0.5
ELISA
2-8
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2d/2w/1y
U/ml

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όχι Αιμόλυση - Όχι Πλάσμα.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

(-) Αρνητικό: < 20