Διαχωρισμού δειγμάτων

Διαχωρισμού δειγμάτων

Όλα τα δείγματα που εισέρχονται στο εργαστήριο διοχετεύονται στα επιμέρους τμήματα μέσω του Τμήματος Διαχωρισμού Δειγμάτων και μετά την καταχώρησή τους στην πλατφόρμα πληροφορικής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Παναγούλη 104, Αθήνα
+(30) 210 600 6 900
+(30) 210 600 6 902
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 7, Θεσσαλονίκη
microanalysi@microanalysi.gr